Aan het woord

Je kan er niet onderuit, een oud versleten lokaal is niet het beste uithangbord voor uw jeugdvereniging. Met de bouw van een nieuw lokaal krijgt ons imago een boost en dit zal onze scouts weerbaar maken. Als we dit kunnen realiseren is de toekomst voor onze scouts verzekerd, daar ben ik rotsvast van overtuigd. 

Robin Vanhoof

Oud leider

Onze Wout komt nu al X jaar naar de scouts en amuseert zich hier rot, net als mij vroeger. Uiteraard moedig ik dit initiatief meer dan aan. Als dit project kan gerealiseerd worden heeft Wout hier later als leider nog veel plezier aan. Daarom draag ik maar al te graag mijn steentje bij tot de kerngroep van Ginderbouwen.

Tim Adriaensen

Ouder / Oud Leider

We merken dat er de laatste jaren in onze stamgroep een echte positieve vibe aanwezig is. Na ons 60-jarig jubileum groeiden jong & oud weer dichter bij elkaar en voor de scouts is dit positief uitgedraaid. Velen engageren zich nu bij de organisatie van De Molse 60 en bij de recente bouwplannen. Met de bouw van een nieuw lokaal zit de jeugd van Ginderbuiten weer minstens goed voor de komende 50 jaar. Dat is ons doel! Een omgeving waar kinderen en jongeren zorgeloos kunnen ravotten en zich amuseren.

Jasper Caers

Ouder / Oud leider

Ikzelf heb ondertussen ook al kinderen, net als vele andere oud-leiders waarbij ik vroeger op de scouts zat. Natuurlijk is het onze droom dat we binnen enkele jaren onze kids ook elke zaterdag plezier zien maken op de scouts. Liefst natuurlijk in een mooie omgeving, daarom werk ik mee aan Ginderbouwen!

Michiel Lauwers

Oud leider