Project

Met het project Ginderbouwen willen we mensen samenbrengen en verbinden door het realiseren van een multifunctionele nieuwbouw op de scoutsterreinen te Mol-Ginderbuiten. In het gebouw zullen we onder andere een jeugdverblijf en ontmoetingscentrum onderbrengen, plaatselijke verenigingen en de ganse buurt zullen hier dus profijt aan hebben.

Terrein scouts

Nieuwbouw met jeugdverblijf en ontmoetingscentrum voor de ganse buurt

Ontmoetingsruimte
Een ruimte om samen te komen met de buurt(werking), plaatselijke jeugd, verenigingen van rond de kerktoren en verder weg.

De locatie zal ingericht worden als een multifunctionele ruimte met professionele apparatuur voor vergaderingen, repetities, bijeenkomsten, groepsraden en -congressen, lezingen, cursussen,…

Jeugdverblijf
Groepsaccommodatie voor weekends en kampen met CJT-erkenning. In de eerste plaats voor jongeren, maar ook andere groepen zijn welkom. Zowel slaapzalen als tentengrond zal voorzien worden.

Professionele keuken
Kan gebruikt worden voor het geven van workshops, lessen, ontspanningsactiviteiten,…

Scoutslokaal
Op zaterdagnamiddag zal de plaatselijke Scoutsgroep haar spelnamiddagen vanop dit terrein aanvangen voor ze erop uit trekken op tocht, richting bos, dorpskern,… een ruimte zal ter beschikking staan van hen voor tijdens slecht weer.

Speelpleintje & speelbos

Aan de overkant van het scoutsterrein bevindt zich een speelpleintje dat al jaren dienst doet voor de plaatselijke jeugd, de buurt en de verenigingen. Dit verlangt al jaren naar een grondige opfrisbeurt en zou helemaal bij het geheel van ons project aansluiten.

Het aanpalende speelbos zou op termijn kunnen voorzien worden van een klimparcours. De aanleg van een zebrapad en snelheidsremmers zou de oversteek tussen het jeugdverblijf, buurtterrein en het speelpleintje veiliger maken voor de kinderen, de scouts en de plaatselijke jeugd.